Welzijnskadernota 17 maart 2016

Lettergrootte:

welzijnDe opdracht en kerntaak van Welzijn is landelijk onderwerp van discussie. De rijksoverheid heeft hieraan een impuls gegeven met het ondersteunings-programma 'Welzijn Nieuwe Stijl' (WNS). De rijksoverheid stimuleert daarin de beweging van formeel naar informeel, van individueel naar collectief en van aanbod naar vraaggerichtheid. Dit sluit nauw aan op de beweging die de Ridderkerkse gemeenteraad in gang heeft gezet.

De kadernota "Gewoon Meedoen" Ridderkerk geeft in grote lijnen de kaders aan op het gebied van welzijn voor de komende jaren. Het welzijnskader vormt de leidraad van de ambities, de volgende stap is het uitwerken van deze ambities met de maatschappelijke partners en inwoners om de visie in concrete activiteiten vorm te geven in een uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient een sociale basisinfrastructuur die dichtbij en gezamenlijk wordt uitgevoerd. De professionals zullen nadrukkelijk de verbinding moeten zoeken met vrijwilligers en burgers en hierin moeten investeren.

Vrijwilligerswerk en de inzet van het sociale netwerk spelen immers een stevige rol in het Welzijn Nieuwe Stijl. De burgers zullen zich realiseren dat behulpzaam zijn naar mensen in hun directe omgeving vanzelfsprekend is. We spreken van een omslag die past bij de Ridderkerkse samenleving en die ook op lange termijn de kwaliteit van die samenleving borgt.

In de Commissie Samen Leven heeft de wethouder aangegeven dat na het vaststellen van de startnotitie, in september 2015, is gekozen voor het oprichten van een ambtelijke project/werkgroep. Leefbaar Ridderkerk vindt het jammer dat er niet is gekozen voor een bredere opzet van een project/werkgroep zoals de aanjaaggroep bij overheidsparticipatie. Vermoedelijk had op deze wijze meer input vanuit de burger zelf tot stand gekomen en waren de gegeven adviezen gebundeld tot één advies. Nu is het een ambtelijk stuk geworden waar instanties op hebben gereageerd. Wij missen het betrekken van de individuele burger in dit geheel zij zijn degene waar deze welzijnskadernota voor is geschreven. Een gemiste kans!

Omdat dit welzijnskader de ambities aangeeft welke in een uitvoeringsplan vertaald zullen worden naar kaders is Leefbaar Ridderkerk blij met de toezegging van de wethouder aan de raad tijdens de behandeling commissie samen leven, om het uitvoeringsplan voordat het college deze vaststelt, met de raad te willen bespreken.
In het raadsvoorstel onder het kopje Evaluatie/monitoring staat te lezen dat het uitvoeringsplan een planning bevat, ook deze zien wij ook graag tegemoet.

Voorzitter ik ga afronden,

Wij wensen iedereen die aan de slag gaat om het uitvoeringsplan te maken veel wijsheid toe en bedanken de verschillende platforms en maatschappelijke partners voor hun inzet om het tot een mooi geheel te maken!

Dank u voorzitter

2e termijn,

Dank u voorzitter,

Graag wil leefbaar nog even terugkomen op het onderdeel participeren,
De leefbaarheids-en gebiedsteams spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de eigen talenten, de eigen kracht en het sociale netwerk. Een toegevoegde schakel waar burgers in participeren is het wijkoverleg, zij zijn 'oren en ogen in de wijk'. Zij zien hoe problemen in de wijk moet worden opgepakt en kijken hoe ze gezamenlijk de wijk prettiger, leefbaarder, veiliger en mooier kunnen. Dit draagt bij aan het welzijnsgevoel van onze burgers misschien kan de wethouder richting uitvoeringsplan hen nog betrekken bij dit onderwerp.
Leefbaar Ridderkerk is blij met de toezegging van de wethouder om de planning naar de raad toe te sturen.

Voor wat betreft het amendement blijft Leefbaar Ridderkerk bij haar standpunt ook na de schorsing deze zullen wij niet steunen.

Dank u voorzitter

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.