Jaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015

Lettergrootte:

rekeningJaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015. Raadsvergadering 25 juni 2015

Dank u wel voorzitter.

Om in de toekomst zaken anders te doen en misschien ook wel beter te kunnen doen dan in het verleden is het van belang om in het heden terug te kijken op het verleden. Dat doen we vanavond met de jaarstukken 2014, hierover zijn zoals gebruikelijk vele schriftelijke vragen gesteld die zijn beantwoord door het ambtelijk apparaat wat ongetwijfeld weer een hele klus is geweest, wij bedanken dan ook de ambtenaren voor deze inspanning.

Het is prettig om te kunnen constateren dat er vorig jaar geld is overgebleven, dat is beter dan dat je nu zou moeten constateren dat we zo'n zelfde bedrag tekort zouden komen want van schulden wordt niemand blij, de situatie in Griekenland geeft dat heel duidelijk aan.

Maar iets prettig vinden betekent in de ogen van Leefbaar Ridderkerk nog niet dat je dan automatisch tevreden moet zijn, ook niet bij een overschot.
Je kunt je dan namelijk afvragen of het begrip reëler begroten, wat ook al in de bijdrage van de VVD naar voren is gebracht, wat in voorgaande jaren door meerdere partijen is gevraagd om toe te passen, wel zijn uitwerking heeft gehad die ervan werd verwacht.

Ook kun je je afvragen of het overschot niet betekent dat er op verschillende fronten te behouden is omgegaan met het verstrekken van uitgaven of dat er misschien te weinig aan is gedaan om diegene die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming, in welke vorm dan ook, te bereiken om ze te informeren over de mogelijkheden.

Voorzitter, het is niet anders we hebben een overschot en Leefbaar Ridderkerk is er geen voorstander van om dat bedrag in één keer op te souperen hoe aantrekkelijk dat ook lijkt, tenzij het bijdraagt aan de verlaging van de structurele lasten maar daar zie ik vanavond geen voorstel voor op tafel liggen.
De kosten van de 3 decentralisaties zijn nog steeds niet volledig in beeld dus voorzichtigheid omtrent de besteding van het overschot is dus op zijn plaats.

We kopen er niets voor om nu voor Sinterklaas te gaan spelen en dat we dat dan op een later tijdstip weer terug moeten draaien.

Wat ons betreft gaan we met het overschot om zoals in het raadsbesluit staat omschreven namelijk ruim een half miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein en het restant toe te voegen aan de algemene reserve, de rentecomponent daarvan zou je dan voorlopig kunnen aanwenden om iets anders mee te kunnen financieren, als je het overschot eenmaal hebt uitgegeven ben je het voorgoed kwijt.

Leefbaar Ridderkerk dient vanavond een motie in om het college te verzoeken voor de begrotingsbehandeling te komen met een, het gaat nu wel op een beetje op een restaurant lijken, keuzemenu van drie gangen voor een vorm van gratis openbaar vervoer.

De rentecomponent waar ik eerder over sprak zou daar dan voor in kunnen worden gezet, dat is maar een ideetje van ons wat we hier eventjes op tafel neerleggen, per slot van rekening vragen we in de motie aan het college om bij de keuzemogelijkheden ook dekking aan te geven.

Voorzitter, de "eerste tussenrapportage 2015"en de meicirculaire laten een gunstig beeld zien voor de komende jaren, ook hier dienen we weloverwogen mee om te gaan om er in Ridderkerk voor te zorgen dat iedereen aan de samenleving kan blijven deelnemen.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.