Nieuwe Opzet Begroting

Lettergrootte:

begroting
Raadsvergadering 26 mei 2015

Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016

Dank u wel voorzitter.

Om te komen tot het resultaat waar we nu staan betreffende de "Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016" zijn wij meerdere malen bijeen geweest. Wij zijn dan de ambtenaren, wethouders en raadsleden.
Door de ambtenaren is veel werk verzet, waarvoor onze dank, om al hetgeen wat ter tafel is gebracht te vertalen in een nieuwe programma indeling met daarbij de benoeming van de onderdelen die in ieder geval onder deze programma's gaan vallen en voorzien van een visie per programma.

De toezegging dat de ontwikkelingen, beleidsnota's en de vragen: "wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten en hoe gaan we het meten" terugkomen in de nieuwe opzet spreekt ons aan.

LEEFBAAR RIDDERKERK spreekt bij deze haar waardering uit voor de VVD die in de beginfase van het proces het "opgegeven huiswerk" zeer serieus heeft behandeld. Achteraf kunnen we wel concluderen dat niet iedereen hier dezelfde beleving bij had. Later op de avond zal bij andere agendapunten over beleving en inleving nog wel het één en ander worden gezegd.

Bij de visie voor Programma 4 vragen wij aandacht voor de administratieve lasten voor ondernemers, hiervoor dienen wij samen met de VVD, SGP en 18+ een amendement in.

De nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016 heeft als belangrijkste basis de wettelijk voorgeschreven hoofdfuncties, maar zal ook de raad in staat moeten stellen haar toezichthoudende rol beter uit te kunnen voeren.

Met deze eerste opzet zijn we er nog niet LEEFBAAR RIDDERKERK ziet dan ook met grote belangstelling het vervolg tegemoet.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.