Cultuureducatie

Lettergrootte:

Bijdrage Leefbaar Ridderkerk agendapunt 5 van de raadsvergadering van 26 mei 2016 onderwerp Cultuureducatie Ridderkerkcultuur

Voorzitter,

Vorig jaar september werd in de raad gesproken over het herstel en reorganisatieplan van de stichting ToBe. Uiteindelijk heeft de rechtbank te Rotterdam eind december 2015 het faillissement van Stichting ToBe uitgesproken. Om toch aan de vraag en aanbod te kunnen voldoen is de stichting Cultuureducatie zuid holland-zuid tot aan de zomervakantie van dit jaar de uitvoerende partij om het aanbod voort te zetten.

Maar we moeten verder;

Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op gebied van cultuur, muziek en dans. Dat maakt immers dat inwoners en vooral de jeugd hier volop en met plezier gebruik van kunnen maken.
Leefbaar erkent ook het belang van lessen/workshops op scholen,

In de notitie cultuureducatie wordt de raad verzocht een aantal uitgangspunten vast te stellen,
Het blijven investeren in de culturele kracht wat voor onze gemeente zo kenmerkend is.

Amateurkunstbeoefening, talent en kennisontwikkeling.
Hiermee sluiten we ook aan in het collegeprogramma en het welzijnskader.

Het stimuleren van eigen initiatief en ondernemerschap

Het streven van een zo groot mogelijk bereik, voldoende kwaliteit, innovatie en continuïteit.
Het verstreken van de rol van cultuureducatie voor jeugd en jongeren in het primaire en voortgezet onderwijs.

Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder een aantal vragen beantwoord, zo ook wat betreft het waarborgen van de continuïteit als gekozen wordt voor het voorgestelde scenario 3.
Dit scenario omvat uiteindelijk “De regiefunctie versterken en de uitvoering meer op afstand”.
Het is ook een ander model dan wat nu gangbaar is in Ridderkerk, dit vraagt om een transitieproces. We moeten er voor waken dat niet de focus alleen maar op nieuw beleid komt te liggen maar juist de zaken die goed lopen zo te behouden.

Binnen dit scenario kunnen continuïteit en innovatie gelijktijdig worden opgepakt.
Belangrijk

Wat leefbaar ook belangrijk vindt zijn de in het voorstel genoemde evaluatiemomenten.
Leefbaar ziet ook wel wat in een periodieke rapportage.
De in het voorstel genoemde Cultuurregisseur dient zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan.

Voorzitter,

We vragen de wethouder dan ook om een toezegging om een contract met de stichting cultuureducatie voor onbepaalde tijd met een daarbij behorende korte termijn van opzegging in plaats van een contract voor onbepaalde tijd. *(voorstel VVD tot 31-12-2016)

Leefbaar Ridderkerk steunt het raadsvoorstel en stemmen in met voorkeursscenario 3.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.