Reorganisatie To Be

Lettergrootte:

tobeVoorzitter, Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op gebied van cultuur, muziek en dans. Dat maakt immers dat inwoners en vooral de jeugd hier volop en met plezier gebruik van kunnen maken.
En niet zonder resultaat, we hebben allemaal vast wel één of meerdere keren geluisterd naar het Ridderkerks Symfonie orkest, een exponent van ToBe !

Het loslaten van ToBe zou voor Ridderkerk niet goed zijn.
In het collegevoorstel staat onder het hoofdstuk Beoogd effect dat het cultuurcentrum een bijdrage dient te leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen die we gesteld hebben. Denk hierbij aan een goed voorzieningen niveau.

Tijdens de commissievergadering van 27 augustus is dit onderwerp uitvoerig aan de orde geweest. De nog maar kort geleden aangestelde directeur van ToBe de heer Nekkers heeft in de commissie uiteengezet hoe het allemaal zo gekomen is en welke oorzaken hier aan ten grondslag lagen.

Voornaamste oorzaken waren de zwakke bedrijfsvoering, waardoor er een onduidelijke financiele positie is ontstaan, een grote mate van afhankelijkheid van subsidies, en de terugloop van het aantal cursisten, en bovenal de zogenaamde B3 status. Ook de wisseling van management in de laatste 3 jaar heeft de organisatie geen goed gedaan.

In zijn pleidooi gaf de directeur ook aan dat om de "zaak" te redden er noodzakelijke ingrepen dienen te worden gepleegd en ziet ToBe voldoende mogelijkheden om de organisatie om te vormen tot een financieel gezonde en flexibele, Vraag gestuurde en toekomstbestendige organisatie.

De gemeenteraad werd begin april van dit jaar op de hoogte gebracht waarin ToBe over 2014 een verlies verwachtte van om en nabij de € 550.000,- en na bijstelling werd dit tekort verdubbeld tot € 1.100.000, en dit kan nog hoger oplopen naar € 1.7 miljoen.
In een persbericht van ToBe van afgelopen maand werden de deelnemende 9 gemeenten verzocht over een financiële hulpvraag van € 3,5 miljoen.

Al met al slecht nieuws en Leefbaar Ridderkerk maakt zich zorgen over het voortbestaan van ToBe.

Leefbaar Ridderkerk erkent het belang van lessen/workshops op scholen, wij vinden dat cultuur-educatie behouden dient te worden, het is een laagdrempelige voorziening voor iedereen en omdat steeds minder kinderen op muziekles gaan is het werk van ToBe op de scholen belangrijk.

Voorzitter, vanwege de garantiestelling alléén al, acht Leefbaar Ridderkerk het niet verstandig om, zoals een aantal hoeksewaardse gemeenten, uit de samenwerkingsconstructie te stappen. Dit kost deze gemeenten vanwege de garantiestelling ook geld, en je hebt er dan ook niets meer voor terug.

Wij willen in onze gemeente een goed voorzieningenniveau. Daar hoort natuurlijk ook een goede vorm van cultuur-educatie bij.

Wat betreft het raadsvoorstel,

• Akkoord met het herstel en reorganisatieplan

• Kiezen voor scenario 3,

• Een éénmalige bijdrage toe te kennen vanuit de algemene reserve

Gert van Nes

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.