Van Wieg tot Volwassenheid

Lettergrootte:

wiegtotvolRaadsbijdrage Jeugdbeleid 26 mei 

Jeugdbeleid Startnotitie 'Van Wieg tot Volwassenheid'

Keshia van der Geest

Dank u wel, voorzitter. 

Vanavond staan we aan de wieg van het Ridderkerkse jeugdbeleid. Een kort maar krachtige start notitie, waarin wordt beschreven dat er domeinoverstijgend gewerkt zal gaan worden. 

Een mooi plan, waarbij het van belang is om de samenhang tussen de verschillende niveaus waarin onze jeugd opgroeit te benadrukken. Waarbij LR het belangrijk vindt dat er wordt gekeken naar haalbare samenwerkingsvormen voor professionals (en vrijwilligers). 

door de veranderingen in de maatschappij is het voor de mensen in het werkveld soms nauwelijks bij te houden wat er op dit gebied allemaal gebeurt. 

De notitie speelt in op relevantie thema's, zoals u weet heeft LR veiligheid hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook blij om te lezen dat dit in deze notitie de aandacht heeft. Waarbij het voorkomen en aanpakken van overlast en het respecteren van de leefwereld een belangrijk onderdeel is. 

Ook aandacht voor pesten op scholen en het weerbaar maken van de jeugd is van groot belang. 
De jeugd heeft niet alleen rechten, maar zeker ook plichten. Zij mogen dan ook best worden aangesproken op gedrag, Want
 we willen graag dat  men meer gaat omzien naar elkaar, een resultaat dat in de nota terug zal gaan komen. 


Wat betreft de communicatie, hebben we bij het plan 'thuis in de wijk' gezien dat er veel verbeterpunten zijn. We hopen dan ook dat de communicatie naar de jeugd, ouders, professionals en andere betrokken partijen op een laagdrempelige, directe manier gaat plaatsvinden. Waarbij het gebruik van social media een grote rol kan spelen, maar ook (het bijna ouderwetse) face to face contact(niet te verwarren met facetime) als prettig wordt ervaren. 

In de startnotitie wordt gesproken over een werkgroep, LR vraagt zich af wie er in de project/werkgroep gaan? Worden ook mensen vanuit het werkveld betrokken? 
Hoe ziet de wethouder dit interactieve proces? 

LR vindt richting en visie vanuit de gemeente van groot belang. Zo kunnen kaders worden gesteld en plannen dusdanig worden uitgevoerd.

Dank u wel. 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.