Banenmarkt voor Jongeren

Lettergrootte:

B2Q041BIQAERg4r

Op vrijdag 28 November 2014 organiseert Sport en Welzijn in De Loods in Ridderkerk een banenmarkt waar jongeren van 16 t/m 25 jaar de mogelijkheid krijgen zich te oriënteren in het werkveld. De banenmarkt is voor jongeren die op zoek zijn naar een fulltime baan of een baan naast hun studie. Tijdens deze banenmarkt zijn er verschillende uitzendbureaus aanwezig.  

Naast het aanbod werk, kunnen jongeren tijdens de banenmarkt er ook terecht voor een beroepskeuze advies van een professional of tips en tricks krijgen hoe te solliciteren. De banenmarkt is geopend van 16.00 tot 20.00 uur. 

Kijk voor meer informatie over de banenmarkt op www.sportenwelzijn.nl Of neem contact op met Tom van der Poorten via 0180 – 491 135.

Hulp Nodig, Rapport Rekenkamer

Lettergrootte:

Input van Leefbaar Ridderkerk omtrent het Rapport van de Rekenkamer:

Voorzitter,

Vanavond behandelt de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer over Schuldhulpverlening. Een zeer actueel thema. Deze week nog hebben 2 jonge gezinnen zich bij Leefbaar Ridderkerk gemeld met het verzoek om hulp, de schuldvraag zullen we in het midden laten, in ieder geval staat het water zwaar aan de lippen. Gelukkig kunnen we ze doorverwijzen naar de juiste instantie, de gemeenteregisseur. Zoals bekent, raken steeds meer mensen door de economisch crisis in de financiële problemen. In deze tijden hebben we in onze omgeving allemaal wel voorbeelden van chrijnende situaties.

Lees meer: Hulp Nodig, Rapport Rekenkamer

Economische Zaken

Lettergrootte:

Nu we de eerste lichtpuntjes van economisch herstel zien, moeten we ons als gemeente nog meer inzetten voor onze lokale economie. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen tussen ondernemend Ridderkerk en de gemeente. Hiervan plukken we nu de eerste vruchten. Door extra aandacht aan de ondernemers te geven, weten we eerder van de mogelijke knelpunten, waar we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken. Het gemeente bestuur moet vooral blijven besturen en de ondernemers ondernemen. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat, juist in deze moeilijke tijd, werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Het gemeentebestuur zet zich in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Ridderkerk.
Bij de uitgifte van vergunningen voor ambulante handel moet ook worden meegedacht met de ondernemer. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol voor de winkelcentra waar parkeerbeleid niet drempelverhogend mag zijn. Het bedrijfsleven vraagt om een nog betere afstemming van het onderwijs op de vraag van de ondernemers. Ook in dat verband, is er een verantwoordelijkheid tegenover onze jeugd om hun toekomstige werkgelegenheid veilig te stellen. Intensieve samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid moet meer banen opleveren. De gemeente heeft hierin een stimulerende rol.
De middenstand in Ridderkerk dient nadrukkelijk betrokken te worden bij het beleid dat de gemeente voorstaat. Leefbaar Ridderkerk vindt dat sommige oude bedrijfsterreinen aan "revisie" toe zijn. Ondernemers en Gemeente moeten gezamenlijk leegstand en verpaupering tegen gaan. De gemeente moet een verbindende rol vervullen tussen bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers.
!

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.