Hoe moet Ridderkerk er in de toekomst uitzien ?

Lettergrootte:

the-futureBeste inwoners van Ridderkerk,

Allereerst wens ik u namens het bestuur en fractieleden van Leefbaar Ridderkerk een gelukkig, maar vooral een gezond 2016 toe.
2015 kreeg ons land te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn verdeeld het contrast tussen uitersten is groot. Denk aan de protesten in de Beverwaard, waar Rotterdam op steenworp afstand van onze gemeentegrens een AZC laat bouwen. De emoties laaien nog steeds zéér hoog op en ik was met een fractiegenote in december nog bij een vergadering van de gebiedscommissie IJsselmonde waar wederom de vestiging van het AZC aan de orde kwam. Een aantal inwoners, ook uit Bolnes kregen te horen dat er wat betreft de vestiging geen weg terug is. Leefbaar Ridderkerk volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

De afsluiting van het jaar wordt traditioneel gevierd met oliebollen en vooral veel vuurwerk. Er is een landelijk verbod wat aangeeft dat alleen op oudejaarsdag vuurwerk mag worden afgestoken.
Maar aan dat verbod hebben toch nog heel veel mensen "maling". Als er voor iedere knal of vuurpijl die al dagen voor oud- en nieuw de lucht in worden geknald één euro zou moeten worden beboet, dan zou er heel wat inkomsten in het gemeentelaadje rollen.
De discussie over vuurwerk zal nog wel extra worden aangewakkerd, gezien de situatie in de Zalm. Het NOS journaal berichtte op nieuwjaarsdag over plaatsen in Nederland waar extreem vuurwerk tot ongelukken leidde. Ridderkerk was daar één van. De onschuldige "producent" van deze vuurwerkbom zal zijn spijt wel betonen, maar wie draait er voor de kosten op van alle geleden schade ? 


We staan aan het begin van een nieuw jaar, vragen en onzekerheid over het vorige week uitgesproken faillissement van de stichting ToBe, kunnen onze kinderen nog wel naar muziek of dansles.
In de toekomst kijken kan niemand, hoewel je dat wel best wel eens zou willen doen. Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit ? Zo kijkt de gemeente ook naar de toekomst middels een "toekomstvisie" Hoe willen we dat Ridderkerk er over pakweg 20 jaar uit ziet. (langer vooruit kijken hoeft van mij niet) Zo wil de één dat er minder auto's rijden en meer groen in de wijken, een ander wil weer de vergrijzing aanpakken door woningen te realiseren voor jonge gezinnen. Van beiden is er wel wat voor te zeggen. Leefbaar Ridderkerk hecht veel waarde om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te waarborgen. Vooral de CO2 uitstoot door de zware industrie en het verkeer is een groot probleem. Het is dus heel erg belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. Alternatieve vormen van energieopwekking is van groot belang.
Samen zullen we ons steentje moeten bijdragen door in te spelen op de veranderingen in de maatschappij.

Gert van Nes
Fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.