Schuld, dichterbij dan je denkt

Lettergrootte:

schuld-democratie

Schuldhulp 2015

Volgens de site van overheid.nl heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico deze te krijgen. Dit betekend dat de problemen vaak dichter bij zijn dan we denken.

Als er iets moeilijk is dan is het wel het toegeven dan je niet meer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, al dan niet door eigen schuld. Uit schaamte  mooi weer spelen voor de buitenwacht of je kop in t zand steken, komt maar al te vaak voor.

Erkennen dat je moeite hebt om rond te komen en hulp hiervoor vragen is een van de grootste drempels die men eerst zelf dient te nemen.

Daarom is Leefbaar Ridderkerk dan ook zeer benieuwd hoeveel mensen zich aanmelden bij de klantmanager om een afspraak te maken voor een screenings-gesprek. Hoeveel er daadwerkelijk zijn door verwezen naar PLAN-groep is al inzichtelijk gemaakt, echter de doorverwijzingen naar overige zorgpartners zijn niet in kaart gebracht op jaarbasis. Een afspraak maken met de klantmanager is al een signaal dat er onder andere financiële problemen zijn. Voor het totaal beeld zou dit een goede aanvulling zijn.

Wanneer men zich aanmeld voor ondersteuning, dient er voor iedereen die zich meldt voor hulp bij schuld een individueel plan gemaakt te worden, aldus de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

In de evaluatie schuldhulpverlening 2013 staat de constatering dat de hulp verlening op diverse onderdelen beter moet,  het doet ons goed dat er inderdaad verbeterpunten zijn op genomen in het beleidskader schuldhulpverlening . Met name de doelstelling, bevorderen van participatie en  Langdurig resultaat; schulden in de toekomst voorkomen.  Waarbij wij ons wel afvragen of de nazorg niet te minimaal geregeld is.

De doelstelling; Preventie is waar volgens ons hoog op ingezet dient te worden, we zijn dan ook zeer benieuwd naar het preventie plan welke in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht wordt.  

We zijn ook extra benieuwd naar de komende plannen voor jongeren. Zeker gezien de nieuw te verwachten plannen met betrekking tot het afschaffen van de studiefinanciering, zou dit kunnen betekenen dat ook jongeren  op termijn met hoge schulden geconfronteerd worden.

Dat  budgetcursussen slecht bezocht worden is een gemiste kans.  Het  doet ons dan ook goed dat de portefeuille houder heeft aangegeven dat dit de aandacht krijgt van de preventie-medewerker.  Zeker wanneer men zijn of haar financiële huishoudboekje op orde heeft kunnen mogelijke financiële problemen voorkomen worden, dan wel bestaande problemen inzichtelijk gemaakt worden.

Verder stemmen wij in met het vaststellen van de  voorgestelde beleidswijziging schuldhulpverlening Ridderkerk 2011 en beschouwen wij de motie “budgetbeheer” als afgedaan,

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.