Economische Zaken

Lettergrootte:

Nu we de eerste lichtpuntjes van economisch herstel zien, moeten we ons als gemeente nog meer inzetten voor onze lokale economie. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen tussen ondernemend Ridderkerk en de gemeente. Hiervan plukken we nu de eerste vruchten. Door extra aandacht aan de ondernemers te geven, weten we eerder van de mogelijke knelpunten, waar we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken. Het gemeente bestuur moet vooral blijven besturen en de ondernemers ondernemen. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat, juist in deze moeilijke tijd, werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Het gemeentebestuur zet zich in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Ridderkerk.
Bij de uitgifte van vergunningen voor ambulante handel moet ook worden meegedacht met de ondernemer. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol voor de winkelcentra waar parkeerbeleid niet drempelverhogend mag zijn. Het bedrijfsleven vraagt om een nog betere afstemming van het onderwijs op de vraag van de ondernemers. Ook in dat verband, is er een verantwoordelijkheid tegenover onze jeugd om hun toekomstige werkgelegenheid veilig te stellen. Intensieve samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid moet meer banen opleveren. De gemeente heeft hierin een stimulerende rol.
De middenstand in Ridderkerk dient nadrukkelijk betrokken te worden bij het beleid dat de gemeente voorstaat. Leefbaar Ridderkerk vindt dat sommige oude bedrijfsterreinen aan "revisie" toe zijn. Ondernemers en Gemeente moeten gezamenlijk leegstand en verpaupering tegen gaan. De gemeente moet een verbindende rol vervullen tussen bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers.
!

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.