Netwerkbijeenkomst MRDH in Ridderkerk

Lettergrootte:

Netwerkbijeenkomst 2Na een eerste geslaagde netwerkbijeenkomst in Capelle aan den IJssel was 31 maart het de beurt aan Ridderkerk voor een tweede netwerkbijeenkomst. Zo leer je collega's uit de verschillende gemeenten wat beter kennen die ook aangesloten zijn bij de MRDH.
Leden van onze fractie waren aanwezig bij deze netwerkbijeenkomst.
Burgemeester Anny Attema opende de bijeenkomst, daarna werd het woord gegeven aan één van de directeuren van Quooker Niels Peteri. Heel interessant om te horen hoe deze onderneming van een kelderruimte is uitgegroeid tot een grote onderneming van ongeveer 11.000 m2 bedrijfsruimte en waar +/- 200 werknemers in dienst zijn.
Neem een kijkje op de website waar de familie Peteri hun ondernemersverhaal vertellen, http://www.quooker.nl/nl/over-quooker#h1XTlvC0xK6twsCA.97
Daarna werd er nog een korte speech gegeven door directeur Lucas Vokurka, MRDH Economie. Na dit officiële gedeelte ging een ieder in gesprek aan een tafeltje waar interessante gesprekken werden gevoerd onder het genot van een hapje en een drankje verzorgt door v.d Valk.

Leefbaar Ridderkerk

DirecteurDirecteur Niels Peteri (Quooker) en Joyce Groeneweg (Ridderkerk)

Mobiliteitsagenda

Lettergrootte:

mobiliteitDank u wel Voorzitter,

De Mobiliteitsagenda Ridderkerk is een document om Ridderkerk goed bereikbaar te houden en bij te dragen om de LEEFBAARHEID van Ridderkerk als aantrekkelijke woon- en werkgemeente voor de toekomst te garanderen. U zult begrijpen dat dat uitgangspunt LEEFBAAR RIDDERKERK als muziek in de oren klinkt.

Het gaat erom om de verplaatsing van mensen van A naar Beter, waarbij A een punt vanuit de regio kan zijn en Beter uiteraard het mooie Ridderkerk betreft, zo min mogelijk per auto te laten plaatsvinden. Natuurlijk geldt dit ook van Beter naar A, maar wat voor mogelijkheden zijn er om hiertoe te komen.
In een mobiliteitsagenda kan dat duidelijk worden gemaakt door Ambities op te stellen of door Intenties uit te spreken, de ambities zijn duidelijk weergegeven, maar voor vervoer van en naar Ridderkerk anders dan met de auto, dus met openbaar vervoer te Land of te Water en/of de fiets, zijn we aangewezen op anderen.

Zoals al eerder door LEEFBAAR RIDDERKERK aangegeven ( bij de behandeling van de startnotitie Toekomstvisie ) moet ook in dit geval naar alle ons omringende buren, oftewel regionale partners, worden gekeken om de mobiliteit in stand te houden en waar wenselijk te verbeteren.

Lees meer: Mobiliteitsagenda

Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk

Lettergrootte:

HEA-h-DTL-ondedeta-4

Voorzitter,

Begin vorig jaar heeft de raad een startnotitie vastgesteld met als doel een vitale en toekomstbestendige detailhandel in Ridderkerk.

Samen gaan we met betrokken marktpartijen een toekomstvisie op de detailhandel opstellen.
De rol van de gemeente ten aanzien van deze visie is beperkt. Het zijn juist de marktpartijen, zoals vastgoedeigenaren, grootwinkelbedrijven en zelfstandige winkeliers die hier op moeten inspelen. Zij hebben daarom een centrale positie bij het uitvoeren van de visie.

Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat deze sector er één is die het hardst geraakt zijn tijdens de economische crisis. Loop maar eens een rondje langs de verschillende winkelgebieden. Maar vooral in het centrum treffen we teveel leegstaande panden aan. Het effect van deze toekomstvisie beoogt het "behouden van levensvatbare winkelcentra en het waarborgen van het voorzieningen-niveau voor de inwoners van Ridderkerk.

Met de toekomstvisie wordt de gewenste ontwikkelingsrichting van de Ridderkerkse detailhandelsstructuur aangegeven.

Lees meer: Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk

Hoe moet Ridderkerk er in de toekomst uitzien ?

Lettergrootte:

the-futureBeste inwoners van Ridderkerk,

Allereerst wens ik u namens het bestuur en fractieleden van Leefbaar Ridderkerk een gelukkig, maar vooral een gezond 2016 toe.
2015 kreeg ons land te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn verdeeld het contrast tussen uitersten is groot. Denk aan de protesten in de Beverwaard, waar Rotterdam op steenworp afstand van onze gemeentegrens een AZC laat bouwen. De emoties laaien nog steeds zéér hoog op en ik was met een fractiegenote in december nog bij een vergadering van de gebiedscommissie IJsselmonde waar wederom de vestiging van het AZC aan de orde kwam. Een aantal inwoners, ook uit Bolnes kregen te horen dat er wat betreft de vestiging geen weg terug is. Leefbaar Ridderkerk volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

De afsluiting van het jaar wordt traditioneel gevierd met oliebollen en vooral veel vuurwerk. Er is een landelijk verbod wat aangeeft dat alleen op oudejaarsdag vuurwerk mag worden afgestoken.
Maar aan dat verbod hebben toch nog heel veel mensen "maling". Als er voor iedere knal of vuurpijl die al dagen voor oud- en nieuw de lucht in worden geknald één euro zou moeten worden beboet, dan zou er heel wat inkomsten in het gemeentelaadje rollen.
De discussie over vuurwerk zal nog wel extra worden aangewakkerd, gezien de situatie in de Zalm. Het NOS journaal berichtte op nieuwjaarsdag over plaatsen in Nederland waar extreem vuurwerk tot ongelukken leidde. Ridderkerk was daar één van. De onschuldige "producent" van deze vuurwerkbom zal zijn spijt wel betonen, maar wie draait er voor de kosten op van alle geleden schade ? 

Lees meer: Hoe moet Ridderkerk er in de toekomst uitzien ?

Schuld, dichterbij dan je denkt

Lettergrootte:

schuld-democratie

Schuldhulp 2015

Volgens de site van overheid.nl heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico deze te krijgen. Dit betekend dat de problemen vaak dichter bij zijn dan we denken.

Als er iets moeilijk is dan is het wel het toegeven dan je niet meer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, al dan niet door eigen schuld. Uit schaamte  mooi weer spelen voor de buitenwacht of je kop in t zand steken, komt maar al te vaak voor.

Erkennen dat je moeite hebt om rond te komen en hulp hiervoor vragen is een van de grootste drempels die men eerst zelf dient te nemen.

Daarom is Leefbaar Ridderkerk dan ook zeer benieuwd hoeveel mensen zich aanmelden bij de klantmanager om een afspraak te maken voor een screenings-gesprek. Hoeveel er daadwerkelijk zijn door verwezen naar PLAN-groep is al inzichtelijk gemaakt, echter de doorverwijzingen naar overige zorgpartners zijn niet in kaart gebracht op jaarbasis. Een afspraak maken met de klantmanager is al een signaal dat er onder andere financiële problemen zijn. Voor het totaal beeld zou dit een goede aanvulling zijn.

Wanneer men zich aanmeld voor ondersteuning, dient er voor iedereen die zich meldt voor hulp bij schuld een individueel plan gemaakt te worden, aldus de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

In de evaluatie schuldhulpverlening 2013 staat de constatering dat de hulp verlening op diverse onderdelen beter moet,  het doet ons goed dat er inderdaad verbeterpunten zijn op genomen in het beleidskader schuldhulpverlening . Met name de doelstelling, bevorderen van participatie en  Langdurig resultaat; schulden in de toekomst voorkomen.  Waarbij wij ons wel afvragen of de nazorg niet te minimaal geregeld is.

De doelstelling; Preventie is waar volgens ons hoog op ingezet dient te worden, we zijn dan ook zeer benieuwd naar het preventie plan welke in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht wordt.  

We zijn ook extra benieuwd naar de komende plannen voor jongeren. Zeker gezien de nieuw te verwachten plannen met betrekking tot het afschaffen van de studiefinanciering, zou dit kunnen betekenen dat ook jongeren  op termijn met hoge schulden geconfronteerd worden.

Dat  budgetcursussen slecht bezocht worden is een gemiste kans.  Het  doet ons dan ook goed dat de portefeuille houder heeft aangegeven dat dit de aandacht krijgt van de preventie-medewerker.  Zeker wanneer men zijn of haar financiële huishoudboekje op orde heeft kunnen mogelijke financiële problemen voorkomen worden, dan wel bestaande problemen inzichtelijk gemaakt worden.

Verder stemmen wij in met het vaststellen van de  voorgestelde beleidswijziging schuldhulpverlening Ridderkerk 2011 en beschouwen wij de motie “budgetbeheer” als afgedaan,

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.