Golf Fietsendiefstal mei 2017

Lettergrootte:

fietsdief

In maart 2017 bereikten ons berichten, van diverse verontruste Ridderkerkers, over diverse fietsendiefstallen rond het Sportpark Ridderkerk (RVVH) en het zwembad De Fakkel.

In een week tijd zelfs 3 fietsen op bovengenoemde locaties. Dat was reden voor Leefbaar Ridderkerk om actie te ondernemen en hierover vragen te stellen aan burgemeester Attema tijdens de raadsvergadering van 23 maart.

Raadslid Karin Kayadoe - o.a. met Veiligheid & Handhaving in haar portefeuille- vroeg burgemeester Attema of zij op de hoogte was van het groeiende aantal fietsendiefstallen in Ridderkerk. Tijdens de beantwoording van deze vragen is ook het onderwerp mobiele cameratoezicht aan de orde gekomen. Concreet werd de vraag gesteld of door de beelden op de bewakingscamera’s inmiddels al daders aangehouden konden worden.

Bovenstaande vragen en ontwikkelingen waren tevens aanleiding voor burgemeester en politie Rotterdam Rijnmond om extra aandacht voor dit onderwerp in het Opsporingsprogramma van RTV Rijnmond. Op donderdag 4 werden uitgebreid beelden vertoond van mogelijk daders van fietsendiefstal in Ridderkerk. Uit de beelden komt naar voren dat mogelijk daders uit de omgeving van Spijkenisse kunnen komen.

Daarom aan een ieder nogmaals het dringende verzoek om deze beelden te bekijken en contact op te nemen met de politie in Rotterdam Rijnmond als men een van de verdachten herkent.

Mocht u ervaringen hebben met fietsendiefstal hebben in de gemeente Ridderkerk vanaf januari 2017, of mocht uw fiets het afgelopen half jaar gestolen zijn in het centrum van Ridderkerk; dan horen wij als Leefbaar Ridderkerk dat graag.
Wij verzoeken u vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen.

Bekijk hier het politie bericht.

 

VRIJHEID & VEILIGHEID

Lettergrootte:

Karin soc media4 en 5 mei, de data staan in ieders geheugen gegrift. Zeker in deze woelige tijden. Op deze dagen staan we stil bij Dodenherdenking en vieren we Bevrijdingsdag. Niet alleen de 2 minuten stilte en de dag erna feesten. Maar ook stilstaan bij hen die voor ons gestorven zijn in de strijd om onze vrijheid.

Wij leven in vrijheid, mede omdat anderen hun leven daarvoor gegeven hebben. Het blijven leven in vrijheid is iets, waar we alleen maar met elkaar invloed op uit kunnen oefenen.

Samen met u wil ik graag even stilstaan bij Dodenherdenking. Met velen in optocht naar de begraafplaats aan de Lagendijk. In stilte, maar met elkaar. Nog een enkele oud-militair loopt mee. Het is indrukwekkend. Ook al heb ik zelf de oorlog niet meegemaakt. Elk jaar maakt deze gebeurtenis op mij diepe indruk. De verhalen heb ik wel van mijn ouders meegekregen. In mijn geval uit twee wereld-delen. De Nederlandse en de Indische. Goed dat we deze dag blijven gedenken en het op deze wijze ook meegeven aan onze kinderen. Zeker in deze onrustige tijden is het goed te beseffen dat wij kunnen genieten van vrijheid en dat wij daar zorgvuldig moeten gaan. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ook vandaag de dag. Kijk alleen maar naar de dreigende houding tussen Amerika en Noord-Korea. Een zorgelijke toestand. Alert blijven. We zullen onze vrijheid moeten koesteren.

Lees meer: VRIJHEID & VEILIGHEID

Gebiedontwikkeling Driehoek het Zand

Lettergrootte:

155Bijdrage Leefbaar Ridderkerk Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand.
Raadvergadering 20 april 2017

Op 16 april van vorig jaar heeft de Raad een besluit genomen om de gebiedsontwikkeling driehoek het Zand te starten.
Er is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd voor deze ontwikkeling waarbij gekeken is op welke wijze het vastgestelde programma in de verkennende notitie ruimtelijk kan worden ingepast in Driehoek het Zand.
In de startnotitie zijn een aantal functies vastgesteld welke ontwikkeld kunnen worden binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders.
In het voorstel wordt aangegeven dat vanwege de aantrekkende markt er nu de kans is om driehoek Het Zand tot ontwikkeling te brengen.
Bij de argumenten in het voorstel staat ook dat er aandacht voor belanghebbenden en betrokkenen dient te zijn en dat er meerdere malen overleg heeft plaatsgevonden met diverse participanten.
Leefbaar Ridderkerk is benieuwd naar de reacties van deze groeperingen en vraagt de wethouder waarom dit niet is verwoord in het voorstel. Alleen vermelden dat er overleg heeft plaatsgevonden vinden wij onvolledig maar juist de uitkomst hiervan.
De uitgewerkte uitgangspunten op hoofdlijnen :

Lees meer: Gebiedontwikkeling Driehoek het Zand

Kom maar op met die gezonde levensstijl!

Lettergrootte:

JoggLeefbaar heeft zich vorig jaar ingezet voor de implementatie van JOGG in Ridderkerk. Naar aanleiding van gesprekken met de wethouder is dit plan nu in uitvoering! 

Bron: Blauwkai Ridderker
Het aantal kinderen in Nederland dat te dik is, is de afgelopen 30 jaar enorm gegroeid. “Daar gaan we iets aan doen met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)”, vertelt de kersverse JOGG-regisseur Steffanie Helmink van Sport en Welzijn. “Samen met scholen, ouders, verenigingen, bedrijven en de gemeente gaan we die uitdaging aan.” Fruit eten in de pauzes, meer bewegen op school, vaker met de fiets of lopend, rekenen, knutselen, lezen en koken met groentes en sportieve activiteiten voor en na schooltijd. In Ridderkerk is er al volop aandacht voor gezond eten en bewegen. Maar hoe zorgen we dat meer kinderen om fruit vragen in plaats van snoep? Dat ze vaker buiten spelen en niet de hele middag binnen zitten te gamen? Steffanie is ervan overtuigd: “Met JOGG brengen we daar beetje bij beetje verandering in!” Gezond gewicht Ook verantwoordelijk wethouder Tineke Keuzenkamp is enthousiast dat het project in Ridderkerk van start is gegaan. “Onze kinderen verdienen een gezonde toekomst. Overgewicht is niet goed voor je lijf en vaak worden kinderen ermee gepest. Ze worden buitengesloten en voelen zich onzeker. Het doel van JOGG is helder: meer Ridderkerkse kinderen op gezond gewicht krijgen én houden!” JOGG is een samenwerkingsverband van Sport en Welzijn, de gemeente, scholen én ouders, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en (woningbouw) verenigingen om overgewicht tegen te gaan bij jongeren tussen 0 en 19 jaar. Jong geleerd Steffanie: “Kinderen die al vroeg leren om te genieten van gezond eten en bewegen, hebben daar hun hele verdere leven voordeel van. Samen helpen we ze de komende jaren om gezonde keuzes te maken. Ridderkerk gaat er meer van horen!” Meer algemene informatie vindt u op www.jongerenopgezondgewicht.nl.

Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk

Lettergrootte:

overlijdenBijdrage Leefbaar Ridderkerk Raadsvoorstel agendapunt 7 Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk
Raadsvergadering 20 april 2017

Voorzitter,
In het rouwcentrum Ridderkerk wil je liefst zo weinig mogelijk komen, want dat betekend dat er gerouwd wordt, en verdriet wordt gedeeld. Maar het is ook een plek om afscheid te nemen van dierbaren.
In Ridderkerk is ons gemeentelijk rouwcentrum gevestigd aan de Lagendijk en dateert uit 1982 en is , na ruim 35 (na een renovatie uit 2002 waarbij er een aantal aanpassingen zijn gedaan) nu toch wel gedateerd.
Vooral ook bij het gebruik van grote bezoekersaantallen is de ruimte beperkt, ondanks bijplaatsen stoelen etc.
Een aantal raadsleden hebben in december van vorig jaar een bijeenkomst in het rouwcentrum bezocht waarbij een uitvoerige toelichting werd gegeven over de toekomstvisie Rouwcentrum.
We hebben daar ondervonden dat de aanpassingen welke in het voorstel zijn weergegeven wel nodig zijn om aan de vraag en de wens van de gebruikers te kunnen voldoen.
In de notitie wordt gesproken over een basisvariant en een optimale variant.
Leefbaar Ridderkerk kan zich vinden in de laatst genoemde variant : waarbij grotere bouwkundige ingrepen dienen plaats te vinden waardoor de aanwezige knelpunten optimaal worden opgelost.
Leefbaar dient hiervoor dan ook een amendement in waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat bij aanpassingen aan het gebouw de architect zeer nauw te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van de aanpassingen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorliggende raadsvoorstel;
De notitie toekomstvisie en het genoemde krediet met de daarbij behorende kapitaalslasten.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.