Fietsendieven Opgepakt

Lettergrootte:

arrestantpolitieEerder heeft Leefbaar Ridderkerk vragen gesteld over de golf van fietsendiefstal in Mei, zie hier.

Vandaag kunnen we het volgende melden:

Met de aanhouding van twee fietsendieven van 23 en 39 jaar uit Rotterdam en Krimpen aan den IJssel heeft de politie veertien fietsendiefstallen in Barendrecht, Ridderkerk en Spijkenisse opgelost. De diefstallen vonden plaats in de laatste maanden van 2016 en de eerste van 2017. In Ridderkerk o.a. bij het Pannenkoekenhuis in het Oosterpark en bij De Riederborgh.

Eén van de twee mannen werd herkend door een kijker van het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond dat op 4 mei aandacht aan de diefstallen besteedde een beelden van de mannen liet zien. Deze kijker belde de politie en de Rotterdammer kon op 6 juni worden aangehouden. Het vervolgonderzoek leidde naar de identiteit van de Krimpenaar die tien dagen later werd ingerekend.

De Rotterdammer zit vast, de Krimpenaar is met een dagvaarding in vrijheid gesteld. Van de gestolen fietsen werd er helaas niet één teruggevonden.

Klik hier voor het volledige artikel.

VERTREK HANS IPSKAMP

Lettergrootte:

Ridderkerk, 12 juni 2017

Het Bestuur van Leefbaar Ridderkerk heeft vandaag bekend gemaakt dat fractielid Hans Ipskamp zijn lidmaatschap van Leefbaar Ridderkerk met onmiddellijke ingang heeft opgezegd. Ipskamp was voorzitter van de Commissie Wonen en hield zich bezig met de portefeuille Financiën.
Na de verkiezingen van 2014 kwam Ipskamp voor de 2e keer namens Leefbaar Ridderkerk terecht in de gemeenteraad. Ook in de periode 2010-2014 maakte hij deel uit van de gemeenteraadsfractie.
“Het besluit van Ipskamp kwam voor ons onverwachts”, aldus partijvoorzitter Ben Neuschwander, die eerder vandaag
dit nieuws bekend maakte. “We zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan en respecteren het besluit van de heer Ipskamp”. Wie zijn taken gaat waarnemen binnen de fractie is nog niet bekend.
Leefbaar Ridderkerk werd na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de grootste partij (6 zetels) en vormt momenteel samen met de SGP, CDA en ChristenUnie een coalitie binnen de gemeenteraad van Ridderkerk
Ben Neuschwander
Partijvoorzitter Leefbaar Ridderkerk
0180 411377
mob 06 53 36 50 78

Vaststelling bestemmingsplan Centrum Ridderkerk

Lettergrootte:

Ridderkerk Koningsplein03Raadsvergadering 22 mei 2017 agendapunt 2. Vaststelling bestemmingsplan Centrum Ridderkerk.

Dank u wel voorzitter,

Over het bestemmingsplan Centrum Ridderkerk kunnen we kort zijn, voor ons is het bij bestemmingsplannen belangrijk of de Raad eventuele wijzigingsbevoegdheden niet over het hoofd heeft gezien zoals in het verleden al eens is gebeurd.

En als er dan wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen is het belangrijk te beseffen wat de inhoud daarvan op een later tijdstip voor gevolgen kan hebben.

De Algemene afwijkingsregels opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Ridderkerk geven Leefbaar Ridderkerk geen aanleiding om ons zorgen te maken over ongewenste gevolgen. Wij stemmen in met het bestemmingsplan

Dank u wel voorzitter.

Sorteren, geef uw afval toekomst

Lettergrootte:

afvalsortRaadsvergadering 22 mei 2017   agendapunt 3.   Afvalbeleid 2017-2021, "Sorteren, geef uw afval toekomst"                                                                                                       

Dank uw wel voorzitter,

Over "Sorteren geef uw afval toekomst" is heel veel gesproken voordat de inhoud van de oplegnotitie tot stand is gekomen, wij danken de wethouder dat hij de gesprekken met de raadsleden die dat op prijs stelde heeft willen voeren en daarvoor alle tijd heeft uitgetrokken die nodig werd geacht en dat zelfs op zijn verjaardag.

Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Ridderkerk meerdere inwoners van Ridderkerk heeft gesproken over hoe zij tegen afvalscheiding aankijken, de meningen daarover lopen nogal uiteen van: het moeten staat mij tegen en je gelooft toch niet dat ik gft in de woning verzamel of dat ik ver ga lopen om mijn afval weg te brengen tot waarom is de gemeente niet veel eerder hiermee begonnen.

Het mag duidelijk zijn dat er nog veel, goed maar vooral frequent naar onze inwoners moet worden gecommuniceerd waarom gescheiden afval noodzakelijk is, daar zijn de meeste partijen het wel over eens, maar ook wat de spelregels daarbij zijn en de kosten waarbij men het zelf in redelijkerwijs in de hand heeft of dat voor hem of haar een verhoging of juist een verlaging kan zijn.      

Wij blijven graag op de hoogte van het communicatieproces.

Er zijn nu al inwoners die momenteel ver gaan in het scheiden van afval, een klein voorbeeldje als bij ons thuis iemand per ongeluk PMD afval bij het restafval wil deponeren zeggen we tegen elkaar: nee nee niet doen dat is een Japengaatje. Een nieuw woord is geboren nu nog zien dat we het krijgen opgenomen in de Dikke van Dale.

Lees meer: Sorteren, geef uw afval toekomst

Toekomstvisie Accommodaties Bolnes

Lettergrootte:

Bolnes plaatsnaambordBijdrage Leefbaar Ridderkerk Raadsvoorstel agendapunt 5 Toekomstvisie Accommodaties Bolnes

Raadsvergadering 18 mei 2017

Voorzitter,

In het kader van het Integraal Accommodatieplan is vorig jaar de startnotitie Toekomstvisie accommodaties en huisvesting Bolnes vastgesteld.

Het doel van deze notitie was om tal van maatschappelijke organisaties, en die zijn er veel in Bolnes, een toekomstbestendige plek aan te bieden zodat zij de, zo zeer belangrijke functie in Bolnes, naar genoegen kunnen uitvoeren.

Een van de belangrijkste zo niet de grootste verandering is de voorgenomen sloop van sporthal de Beverbol. Dit heeft het afgelopen jaar best wel tot weerstand geleid vanuit de wijk Bolnes.

Natuurlijk doet dat best wel pijn als je jaren lang naar je vaste plek gaat om deel te nemen aan de activiteiten zowel sportieve als sociale activiteiten. Maar we moeten ook reëel zijn,

Zo’n object moet wel voldoende bezetting hebben om het op een financieel verantwoorde wijze te kunnen exploiteren.

Bovendien verdwijnt door de sloop van de Beverbol niet aan aanbod van gebruiksuren maar vindt een andere verdeling plaats in andere voorzieningen binnen Bolnes en in de nieuw te bouwen sporthal Reijerpark.

Het is goed te weten dat met bijna alle gebruikers contact is geweest van mailcontact tot meerdere gesprekken met de gemeente. Zie hiervoor de participatienotitie.

Bij de commissie van vorige week waren er insprekers, waaronder de muziekvereniging Excelsior Bolnes. Zij stelde het zeer op prijs dat de gemeente meedenkt over een andere voor hun, passende locatie, maar waar ze wel tegen opzagen is de te verwachtte huurstijging.

Maar dat lijkt ons logisch als je van een zeer laag tarief naar kostendekkende tarieven zal moeten.

Wij vragen dan ook om hier een goed ingroeimodel toe te passen,

Wat Leefbaar wel een zorgelijke situatie vindt bleek tijdens de commissievergadering dat de Spaanse Culturele vereniging de huur van het pand waarin ze zijn gehuisvest niet kunnen betalen. Er is sprake van een huurachterstand van enkele jaren ! en het gaat niet om het minste bedrag.

Wij vragen dan ook om dit soort extreme huur achterstanden in het vervolg niet te laten oplopen, maar eerder maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een contractuele betalingsachterstand af te sluiten met daaraan verbonden sancties. Ook een tennis- of voetbalvereniging dient aan haar financiële verplichtingen aan de gemeente te voldoen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorliggende raadsvoorstel.

Dank u

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.