Gebiedsvisie Plein Oost

Lettergrootte:

pleinoostBijdrage Leefbaar Ridderkerk Gebiedsvisie plein Oost raadsvergadering 25 januari 2018

Voorzitter,

Maart 2017 heeft de raad de startnotitie Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving  vastgesteld.

Daarin werd onder meer verzocht in kaart te brengen van de ruimtelijke mogelijkheden van plein Oost en haar omgeving. De ontwikkelingsmogelijkheden moeten uiteindelijk een verbetering voor de wijk Oost tot stand brengen. De voorliggende gebiedsvisie is een uitwerking van de eerder genoemde open verkenning.

Zoals bij meerdere binnen de raad besproken visies beschrijft deze gebiedsvisie de stedenbouwkundige en landschappelijke visie voor het gebied plein Oost. Het beschrijft ruimtelijke ingrepen welke noodzakelijk zijn op de korte en de middellange maar ook de lange termijn.

In het voorstel wordt de relatie met de beleidskaders omschreven zoals:

De Omgevingsvisie, het Integraal Accommodatieplan en de toekomstvisie detailhandel Riderkerk.

Vooral over dit laatste beleidskader de detailhandel zijn er veel reacties binnen gekomen, in de voorafgaande commissie zijn er een aantal insprekers geweest en zijn er een 4-tal zienswijzen ingediend.

Centraal in deze zienswijzen is het ontbreken van buurtvoorzieningen, zoals een wijkcentrum en een Supermarkt. Vooral de oudere inwoners zijn dan ook zeer blij met de komst, in oktober van het vorige jaar, met de vestiging van Boon’s supermarkt.

Er is weer beweging en levendigheid op het plein en de sociale cohesie is toegenomen.

Echter de detailhandel – visie gaat er in de toekomst niet uit van detailhandel op deze locatie. “we zullen de bestaande situatie respecteren” aldus de nota.

…… en voorzitter,

dat is waar Leefbaar Ridderkerk vooral voor de omwonenden voor nu maar ook voor in de toekomst zekerheid wil hebben.

De ChristenUnie heeft een breed gedragen amendement ingediend waar ook Leefbaar Ridderkerk mede-indiener van is.

Wat betreft het onderdeel bebouwing van de Wingerd en het huidige wijkcentrum en, niet onbelangrijk, de thuislocatie van de tafeltennis – en Judovereniging, in de gymzaal aan de da Costalaan het volgende:

Beiden vitale sportverenigingen maken zich grote zorgen over hun toekomst. Leefbaar Ridderkerk vraagt zoals ook eerder bij de besluitvorming over het I.A.P. aandacht voor deze verenigingen bij de realisatie van een nieuw onderkomen deze verenigingen vroegtijdig en voortdurend van informatie te voorzien.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk stemt in met deze gebiedsvisie

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.