Gat langs de A15/A16

Lettergrootte:

hetgat 3Bijdrage Leefbaar Ridderkerk Afscherming geluidswal “Gat” langs de A15/A16

Raadsvergadering 25 januari 2018

Voorzitter,

“Het Gat” langs de rijksweg houdt ons al enkele jaren bezig. Ridderkerk wordt zwaar belast als het gaat om lucht - en geluidsoverlast. Dat heeft alles te maken met de ligging van onze gemeente in de regio en de doorsnijding van ons grondgebied met één van de drukste autosnelwegen van Nederland.

Met de aanpassing van de A15/A16 in de jaren 90 en opnieuw een aanpassing in 2014 n.a.v. een gesignaleerd knelpunt vanuit het nationaal programma luchtkwaliteit heeft Rijkswaterstaat het grootste deel van dit scherm bekostigd. Er rest nog één Gat van ruim 300 meter ter hoogte van Ridderkerk - West.      Daar moet Ridderkerk zelf zorg voor dragen.

Het voorliggende voorstel omvat eindelijk het ontbrekende afscherming/Gat te realiseren.

Al jaren is de werkgroep lucht- en geluid en het beleidsplatform Natuur, milieu en duurzaamheid actief om te participeren in dit project. Ook met de vereniging van eigenaren Seringplantsoen is contact.

In het raadsvoorstel wordt de raad verzocht het college opdracht te verlenen een marktpartij te contracteren om op basis van 4 doelstellingen die in het raadsvoorstel worden genoemd te komen tot de realisatie van de ontbrekende afscherming.

In totaal wordt gevraagd een bedrag van  € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de 4 varianten.

Één van de doelstellingen is die van “niet financieel participeren van de gemeente”

In de commissie heeft de wethouder op vragen van de leden aangegeven dat wanneer er geen externe marktpartij in dit “gat duikt” hij naar de raad terug zal komen om wellicht een krediet ter beschikking te stellen, en het dan maar als Ridderkerk zelf financieel op te lossen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk vindt dat er nu eindelijk een definitieve oplossing moet komen voor het ontbrekende stuk. Er zijn diverse varianten uitgewerkt met daaraan weer diverse prijskaartjes.

Het is in ieder geval aangetoond dat de luchtkwaliteit niet verbeterd maar er is wel een reductie van geluid waar te nemen. Laten we dan maar voor het laatste gaan waardoor het woon en leefgenot van de inwoners verbeterd.

Welke keuze dan ook zal worden gemaakt; dit zal in ieder geval niet leiden tot een unanieme stemming bij de voor en tegenstanders van een geluidswal/en of scherm. Dit blijft een lastige !

Leefbaar Ridderkerk zal het instemmen met het voorliggende voorstel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.