Regie in Ridderkerkse handen !

Lettergrootte:

LR13jan14 07Dit is alweer de laatste column “Buiten de Raad” gesproken van Leefbaar Ridderkerk in deze raadsperiode. Wat lijkt de tijd hard te gaan. Een periode van 4 jaar die voorbij gevlogen is.  Inmiddels zijn we ons aan het opmaken om campagne te gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het wordt ook wel  verkiezingskoorts genoemd. Ongetwijfeld heeft u de eerste symptomen al gesignaleerd. De rituele dans om de gunsten van de kiezer. Ook binnen Leefbaar Ridderkerk zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Het hoort er toch bij, die verkiezingskoorts. Een keer in de vier jaar kan het gemeentebestuur gekozen worden. Het moment dat u als inwoner van Ridderkerk uw stem kunt laten gelden. Interesseert het u wat er in uw gemeenteraad afspeelt? Ik hoop van wel.


De gemeenteraad beslist  over  allerlei ontwikkelingen die ons dorp aangaan. U als inwoners van de gemeente kiest met elkaar de gemeenteraad. De raad vertegenwoordigt met 29 gekozen raadsleden alle inwoners. De raad bepaalt het beleid en controleert het college van Burgemeester en Wethouders. Voor Leefbaar Ridderkerk geldt :  “De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom”. En met elkaar bepaalt u op 21 maart wie uw volksvertegenwoordigers moeten zijn. Uw volksvertegenwoordiger die mee mag beslissen op alle terreinen. Gekscherend wordt er wel eens gezegd; van stoeptegel tot bouwprojecten. De gemeenteraad bepaalt het beleid op terreinen van onder andere Financiën, Zorg, Verkeer en Onderwijs.  De keuze wordt er niet makkelijk op. Er zijn zelfs nieuwe partijen bijgekomen. Er valt veel te kiezen.

Talloze onderwerpen zullen de verkiezingen bepalen. Oude onderwerpen worden weer van de plank gehaald. Ook het vraagstuk rond de claim om het tramtracé  staat nu weer op de agenda.  Al jaren probeert de provincie het tracé van een mogelijke tramroute door Ridderkerk te claimen. Eigenlijk is dat verbazingwekkend. Een tramtracé dwars door Ridderkerk heeft ingrijpende gevolgen voor ons centrum en de leefomgeving.  En dat terwijl het overgrote merendeel van Ridderkerk zich al talloze keren heeft uitgesproken TEGEN de komst van een tram.  Bepaalt de Provincie Zuid-Holland de toekomst van Ridderkerk?  Wat Leefbaar Ridderkerk betreft niet. De inwoners van Ridderkerk bepalen zelf de koers en de regie binnen Ridderkerk. Laten we hierover duidelijk zijn.

Naast dit onderwerp, speelt er momenteel nog een gevoelig onderwerp. En dat is de BAR-samenwerking. U weet wel het samenwerkingsverband tussen Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht (BAR).  Ongetwijfeld zullen er weer negatieve berichten komen over onze BAR-organisatie. Met name de politiek in Barendrecht is hier erg druk mee.  Onlangs is er onderzoek gedaan naar die samenwerking door Bureau Berenschot. Conclusie van het recentelijk rapport van Berenschot is dat alle doelstellingen van de ambtelijke samenwerking zijn behaald of lijken te worden behaald. We kunnen tevreden zijn. Al realiseer ik me wel dat waar er met mensen gewerkt wordt er ook fouten gemaakt kunnen worden. Er zou nog wel winst te behalen zijn uit bestuurlijke samenwerking. Maar dat is niet waar het om ging. Een goed  functionerende  ambtelijke organisatie, is van groot belang voor Ridderkerk. Waarbij Ridderkerk uiteraard zijn zelfstandigheid behoudt.  Ook hiervoor geldt; De enige die de regie in Ridderkerk voeren zijn de Ridderkerkers zelf!


Kortom, er zal  de komende weken veel de revue passeren.

Het is mooi dat het  Leefbaar Ridderkerk gelukt is om een mooie kieslijst samen te stellen met betrokken Ridderkerkers. Allemaal  mensen met het hart op de juiste plaats. Een prachtig team, waar we met recht trots op zijn. Bent u er nieuwsgierig naar?  Als u Facebook hebt, kijkt u dan eens op onze pagina, dan ziet u de kandidaten voorbij komen. Zij stellen zich de komende weken persoonlijk  aan u voor.  Ieder op zijn of haar eigen wijze. Verder trekken ook wij weer de wijken in. Schroom niet om ons aan te spreken! We gaan graag het gesprek met u aan!


Heel veel succes de komende weken en maak een bewuste keuze in wie u mag vertegenwoordigen na de verkiezingen.  Laat uw stem gelden op 21 maart!Karin Kayadoe

Lijsttrekker - Leefbaar Ridderkerk

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.