Eneco Aandelen

Lettergrootte:

AandelenVoorzitter,

Ook Leefbaar Ridderkerk geeft graag haar wensen en bedenkingen aan op het voorgenomen principe collegebesluit tot het behouden van aandelen van de Eneco Groep N.V.
Laten we met helderheid vaststellen dat het om een principebesluit gaat en dat definitieve besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaat plaatsvinden.
Door de portefeuillehouder is aangegeven dat er vooral gekeken is (het tot stand komen van de het voorlopig collegebesluit) naar de duurzame rol van Eneco op dit moment in de energiemarkt. Natuurlijk is Leefbaar Ridderkerk het er mee eens dat dit bedrijf een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energie ambities uit het Energieakkoord. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat het inmiddels een commerciële organisatie is, die deze bijdrage niet louter en alleen uit ideologisch oogpunt levert.
Als we naar ‘sec’ het woord duurzaamheid kijken, betekent het ook; het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Een hulpbron is ook de financiën op orde hebben.
Leefbaar Ridderkerk heeft hoog in het vaandel staan dat er op verantwoorde wijze met financiële middelen wordt omgegaan. Ridderkerk staat er gezond voor. We hebben niet, zoals een buurgemeente, de eventuele opbrengst van de verkoop van aandelen nodig om gaten in onze begroting te dichten. Het huisboekje is goed op orde en verkoop van deze aandelen zou een structureel gat slaan in de begroting. Ons rijk rekenen met de eenmalige opbrengst van verkoop van aandelen doen we niet aan. Wel kijken we naar de lange termijn. Voor alsnog is het naar de mening van onze fractie duurzamer om de Ridderkerkse begroting op orde te houden.

Het is onze plicht om OOK voor de toekomst voor een VERANTWOORD en KRACHTIG financieel beleid zorg te dragen.

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk staat dan ook achter ,vanuit duurzaam financieel oogpunt, het voorgenomen principe besluit om de aandelen van Eneco te behouden.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.