Jaarstukken 2016

Lettergrootte:

rekeningDank u wel voorzitter,

Het financieel huishoudboek van de Gemeente ligt weer voor ons; de jaarstukken 2016. Het is prettig te constateren dat er wederom weer goed op de gelden van alle Ridderkerkers is gepast.

Afsluiten met een positief saldo, geeft aan dat we er als Ridderkerk gezond voor blijven staan. Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat er budgettaire wijzigingen in de tussenrapportage van 2017 worden doorgevoerd als gevolg van doorschuiven vanuit 2016.

Dus van rijk-rekenen is over 2016 kan helaas geen sprake zijn. Sterker nog als we kijken naar de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente blijven we op het zelfde reserve niveau zitten. Gezien de ontwikkelingen die nog komen en/of nu niet te overzien zijn, is dit wat Leefbaar Ridderkerk verstandig.

Wel vindt Leefbaar Ridderkerk het jammer dat het voordeel jaarrekening 2016, mede is ontstaan door het lager aantal mensen wat gebruikt maakt van de mantelzorgpluim. Juist de vrijwillige zorg voor een naaste mag wat ons betreft beloont worden met de pluim. We verzoeken dan ook het college dit maximaal te communiceren om zoveel mogelijk mensen die hier recht op hebben te bereiken.

Leefbaar Ridderkerk stemt in met het reeds geformuleerde raadsbesluit met betrekking tot de jaarstukken van 2016 en de tussenrapportage van 2017.

Waarbij Leefbaar Ridderkerk verwacht dat we, gezien de opmerking welke de accountant heeft gemaakt met betrekking tot de inkooprelatie met Sport en Welzijn, van elke stap die de wethouder zet op de hoogte gehouden gaan worden.

Dank u wel

Karin Kayadoe

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.