Kadernota 2018

Lettergrootte:

geldVoorzitter,

Vorig jaar begon ik onze bijdrage met de grote zorgen de we allen hadden over

de tijdelijke huisvesting van statushouders in twee wijken van onze gemeente.

Het waren roerige weken zo ongeveer nu ruim een jaar geleden.

Angstbeelden regeerden en de emoties (verwijzend naar de Beverwaard als voorbeeld) liepen hoog op. Maar zie....

Enkele maanden geleden werden we geïnformeerd dat de gemeente de verdere ontwikkeling stop zette. Een hele opluchting voor de omwonenden van de betreffende wijken.

De voor ons liggende kadernota geeft een positief beeld van onze financiële huishouding, ondanks dat we een incidenteel tekort vanuit de reserve moeten aanspreken.

Was het vorig jaar ook al dat we ruim voldoende boven de vastgestelde ondergrens van € 20 miljoen, uitkwamen, nu sprak de accountant dat de gemeente Ridderkerk er in deze regio, wederom financieel uitstekend voor staat.

Het is goed dat het college aandacht besteed aan realistische planningen van investeringen zodat een evenwichtige spreiding van projecten over de begroting en meerjarenramingen ontstaat.

Het ligt voor de hand dat deze kadernota niet bol staat met nieuwe beleidsinitiatieven, maar vooral doorontwikkelen en aanscherpen van bestaand beleid.

Op gebied van economie staat bedrijventerrein Cornelisland ook fors in de belangstelling, en is vol in beweging. Voor Nieuw Reijerwaard zou het wat Leefbaar betreft ook nu wel eens in de uitvoeringsfase mogen komen.

Extra inzet op de lokale economie begint zijn vruchten af te werpen. De in voorgaande jaren minder goede relaties met de plaatselijke ondernemers is door allerlei initiatieven sterk verbeterd.

Voor wat betreft de uitwerking van het IAP wordt de eerste stap de bouw van de nieuwe sporthal Reijerpark voor het 4e kwartaal van dit jaar, maar ook de huisvesting van de verschillende welkzijnsvoorzieningen in Bolnes, de plannen driehoek Het Zand en het PC hoofdpark gaan hopelijk nog deze raadsperiode vorm worden gegeven.

Heel schoon en Veilig

Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken.

Vooral schoon met in ons achterhoofd het nieuwe afvalbeleidsplan, wij blijven er op hameren dat hier goed op gehandhaafd dient te worden. Rotterdamse taferelen willen wij hier dus absoluut niet.

En wat betreft veiligheid, hangjongeren vooral de overlast gevende pak ze aub aan !

Zorg en Welzijn:

Op terrein van jeugdzorg en werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen zijn flinke stappen gezet, maar het kan nog wel een “onsje meer” wat leefbaar Ridderkerk betreft.

Daarom dient Leefbaar Ridderkerk samen met de SGP een motie in om d.m.v. de inzet van een wijkteammedewerker per school een pilot te starten waarbij elke school een dagdeel per week een wijkteammedewerker ter beschikking krijgt.

Leefbaar Ridderkerk zal instemmen met deze Kadernota 2018

dank u wel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.