Gebiedsvisie Plein Oost

Lettergrootte:

pleinoostBijdrage Leefbaar Ridderkerk Gebiedsvisie plein Oost raadsvergadering 25 januari 2018

Voorzitter,

Maart 2017 heeft de raad de startnotitie Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving  vastgesteld.

Daarin werd onder meer verzocht in kaart te brengen van de ruimtelijke mogelijkheden van plein Oost en haar omgeving. De ontwikkelingsmogelijkheden moeten uiteindelijk een verbetering voor de wijk Oost tot stand brengen. De voorliggende gebiedsvisie is een uitwerking van de eerder genoemde open verkenning.

Zoals bij meerdere binnen de raad besproken visies beschrijft deze gebiedsvisie de stedenbouwkundige en landschappelijke visie voor het gebied plein Oost. Het beschrijft ruimtelijke ingrepen welke noodzakelijk zijn op de korte en de middellange maar ook de lange termijn.

In het voorstel wordt de relatie met de beleidskaders omschreven zoals:

De Omgevingsvisie, het Integraal Accommodatieplan en de toekomstvisie detailhandel Riderkerk.

Vooral over dit laatste beleidskader de detailhandel zijn er veel reacties binnen gekomen, in de voorafgaande commissie zijn er een aantal insprekers geweest en zijn er een 4-tal zienswijzen ingediend.

Centraal in deze zienswijzen is het ontbreken van buurtvoorzieningen, zoals een wijkcentrum en een Supermarkt. Vooral de oudere inwoners zijn dan ook zeer blij met de komst, in oktober van het vorige jaar, met de vestiging van Boon’s supermarkt.

Er is weer beweging en levendigheid op het plein en de sociale cohesie is toegenomen.

Lees meer: Gebiedsvisie Plein Oost

Gat langs de A15/A16

Lettergrootte:

hetgat 3Bijdrage Leefbaar Ridderkerk Afscherming geluidswal “Gat” langs de A15/A16

Raadsvergadering 25 januari 2018

Voorzitter,

“Het Gat” langs de rijksweg houdt ons al enkele jaren bezig. Ridderkerk wordt zwaar belast als het gaat om lucht - en geluidsoverlast. Dat heeft alles te maken met de ligging van onze gemeente in de regio en de doorsnijding van ons grondgebied met één van de drukste autosnelwegen van Nederland.

Met de aanpassing van de A15/A16 in de jaren 90 en opnieuw een aanpassing in 2014 n.a.v. een gesignaleerd knelpunt vanuit het nationaal programma luchtkwaliteit heeft Rijkswaterstaat het grootste deel van dit scherm bekostigd. Er rest nog één Gat van ruim 300 meter ter hoogte van Ridderkerk - West.      Daar moet Ridderkerk zelf zorg voor dragen.

Het voorliggende voorstel omvat eindelijk het ontbrekende afscherming/Gat te realiseren.

Al jaren is de werkgroep lucht- en geluid en het beleidsplatform Natuur, milieu en duurzaamheid actief om te participeren in dit project. Ook met de vereniging van eigenaren Seringplantsoen is contact.

In het raadsvoorstel wordt de raad verzocht het college opdracht te verlenen een marktpartij te contracteren om op basis van 4 doelstellingen die in het raadsvoorstel worden genoemd te komen tot de realisatie van de ontbrekende afscherming.

In totaal wordt gevraagd een bedrag van  € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de 4 varianten.

Lees meer: Gat langs de A15/A16

Karin Kayadoe Lijsttrekker

Lettergrootte:
nieuwe lijsttrekker

De leden van Leefbaar Ridderkerk hebben dinsdagavond Karin Kayadoe aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De kandidatenlijst met elf kandidaten werd feestelijk vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij ook de officiële aftrap gegeven werd voor de campagne in 2018.

Kayadoe is enthousiast over de lijst die haar partij heeft opgesteld. "We hebben wederom een lijst met enthousiaste kandidaten waar we trots op zijn. Ik heb er ...bijzonder veel zin in om met dit team de komende maanden aan de slag te gaan" zegt de lijsttrekker. Zij heeft inmiddels bijna vier jaar als raadslid achter de rug. Naast een aantal bekende namen, Arjan Nugteren op nummer 3 en Marcel Huizer op nummer 4, staat er een nieuwe kandidaat hoog op de lijst. Michel Ouwens heeft de tweede plek toebedeeld gekregen. Met Luuk Verburgh en Annemieke Kroeze staan ook nieuwe gezichten op de vijfde en zesde plaats. Op de zevende plek staat Thom Nugteren uit Drievliet. De lijst wordt gecompleteerd door Tony van Buren op plaats acht, Ben Neuschwander als nummer negen, Keshia van der Geest als tiende en Hans van der Geest als elfde kandidaat.

Lees meer: Karin Kayadoe Lijsttrekker

Regie in Ridderkerkse handen !

Lettergrootte:

LR13jan14 07Dit is alweer de laatste column “Buiten de Raad” gesproken van Leefbaar Ridderkerk in deze raadsperiode. Wat lijkt de tijd hard te gaan. Een periode van 4 jaar die voorbij gevlogen is.  Inmiddels zijn we ons aan het opmaken om campagne te gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het wordt ook wel  verkiezingskoorts genoemd. Ongetwijfeld heeft u de eerste symptomen al gesignaleerd. De rituele dans om de gunsten van de kiezer. Ook binnen Leefbaar Ridderkerk zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Het hoort er toch bij, die verkiezingskoorts. Een keer in de vier jaar kan het gemeentebestuur gekozen worden. Het moment dat u als inwoner van Ridderkerk uw stem kunt laten gelden. Interesseert het u wat er in uw gemeenteraad afspeelt? Ik hoop van wel.


De gemeenteraad beslist  over  allerlei ontwikkelingen die ons dorp aangaan. U als inwoners van de gemeente kiest met elkaar de gemeenteraad. De raad vertegenwoordigt met 29 gekozen raadsleden alle inwoners. De raad bepaalt het beleid en controleert het college van Burgemeester en Wethouders. Voor Leefbaar Ridderkerk geldt :  “De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom”. En met elkaar bepaalt u op 21 maart wie uw volksvertegenwoordigers moeten zijn. Uw volksvertegenwoordiger die mee mag beslissen op alle terreinen. Gekscherend wordt er wel eens gezegd; van stoeptegel tot bouwprojecten. De gemeenteraad bepaalt het beleid op terreinen van onder andere Financiën, Zorg, Verkeer en Onderwijs.  De keuze wordt er niet makkelijk op. Er zijn zelfs nieuwe partijen bijgekomen. Er valt veel te kiezen.

Lees meer: Regie in Ridderkerkse handen !

Algemene Beschouwingen Begroting 2018

Lettergrootte:

Voorzitter,

Algemeen

Vorig jaar begon onze bijdrage vooral over het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakte onze maatschappij ingrijpend. De meningen waren verdeeld over wat we in Nederland kunnen en moeten doen. Het contrast tussen uitersten was groot.

Ook binnen onze gemeente kregen we er mee te maken, maar uiteindelijk tot veler opluchting in de vooraf bestemde wijken werd het tempo van plaatsingen en aanvragen verlaagd tot zelfs uitstel.

Landelijk hebben we na maanden van onderhandelingen eindelijk een nieuw kabinet.

Ze kunnen nu in Den Haag aan de slag, en als we de voorspellingen mogen geloven na jaren van bezuinigingen gaat het de komende jaren op diverse terreinen de goede kant op.

De Nederlandse economie groeide fors in het tweede kwartaal van 2017. Volgens de eerste raming van het CBS nam het volume toe van het bruto binnenlands product met 1,5 % toe ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Zo’n rappe stijging kwam deze eeuw slechts twee keer eerder voor, en dat was in 2007. Met dit cijfer is Nederland bovendien koploper in de eurozone. Ook in de lokale Ridderkerkse economie merken ondernemers dat de economie verder aantrekt. Het is onze taak na deze moeilijke periode om hen daarin te ondersteunen, zodat alle partijen optimaal van deze groei kunnen profiteren.  Als gemeente kunnen wij hen daarin helpen door de papierwinkel te verkleinen en d.m.v. flexibiliteit processen te versnellen. Daarbij zijn alle partijen gediend.

Dichter bij huis: Ridderkerk staat er de komende jaren wederom financieel goed voor. We mogen daar best trots op zijn, en dat is niet voor de eerste keer.

Lees meer: Algemene Beschouwingen Begroting 2018
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.