De inrichting van het gebied zoals aangegeven in het bestemmingsplan

...

Vanavond vergadert de provincie over het inpassingsplan

...

Op vrijdag 31 mei waren een aantal gemeenteraadsleden uitgenodigd in de

...

Wilt u meedoen en meedenken over wat de komende vier jaar

...

Voorzitter,

Uit de reactie van de wethouder op

...
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.