...

Nu het coalitie-akkoord er is, resteerde er nog de verdeling van de wethouders-posten. Er is

...

Namens Leefbaar Ridderkerk overhandigt Henk Dokter het coalitieakkoord 2014-2018 aan Kees van

...

Leefbaar, SGP, ChristenUnie en CDA
vormen nieuwe college Ridderkerk

RIDDERKERK

...

...

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.